TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

ZAPISZ SIĘ NA WYBRANY KIERUNEK

Wypełnienie formularza zapewnia tylko wstępną rezerwację miejsca na wybrany kierunek. Ostateczne potwierdzenie zapisu do szkoły wymaga kontaktu z sekretariatem i złożenia odpowiednich dokumentów.

Formularz kontaktowy

Aktualności

Wydarzenia

O nas

Niepubliczna Szkoła Biznesu w Rzeszowie powstała w 1994 roku jako jedna z pierwszych prywatnych policealnych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej. W roku 1997 uruchomiliśmy Niepubliczną Szkołę Biznesu w Tarnowie, a w roku 2010 powstała Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, gdzie odbywa się kształcenie w systemie dla młodzieży co oznacza poszerzoną liczbę godzin, ale uczą się osoby dorosłe.

Niepubliczna Szkoła Biznesu Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie

Niepubliczna Szkoła Biznesu to szkoły policealne w Rzeszowie powstałe w 1994 roku oraz szkoły policealne w Tarnowie uruchomione w 1997 roku. To jedne z pierwszych prywatnych policealnych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoły policealne są dla osób, które ukończyły szkołę średnią i chcą w krótkim czasie zdobyć wykształcenie i podjąć pracę. Popularne kierunki to higienistka stomatologiczna w Rzeszowie i Tarnowie, na którym nauka trwa dwa lata oraz asystentka stomatologiczna, gdzie okres kształcenia wynosi jeden rok. Higienistka stomatologiczna zajmuje się promocją zdrowia, przeprowadza zabiegi profilaktyczno-lecznicze, zajmuje się organizacją gabinetu oraz rejestracją. Asystentka stomatologiczna asystuje lekarzowi, przygotowuje gabinet oraz przeprowadza sterylizację narzędzi. W 2010 roku powstała Policealna Szkoła Zawodowa, w której otworzono kierunek technik dentystyczny w Rzeszowie i w Tarnowie, okres kształcenia wynosi dwa i pół roku. Absolwent po ukończeniu jest przygotowany do samodzielnego wykonywania prac protetycznych i ortodontycznych. Policealna Szkoła Zawodowa kształci również w zawodzie terapeuta zajęciowy gdzie nauka trwa dwa lata oraz opiekun medyczny o jednorocznym okresie kształcenia. Obecnie jest zapotrzebowanie na osoby z takim wykształceniem. Technik masażysta trwa dwa lata i daje państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu masażysty z uwagi na dużą liczbę realizowanych godzin. Nasze szkoły policealne w Rzeszowie i Tarnowie to także wiele innych ciekawych zawodów - informacja w zakładce kierunki.

Zapisy do szkoły policealnej trwają przez cały rok, zajęcia rozpoczynamy we wrześniu lub lutym. Rekrutacja do szkoły policealnej to kolejność zgłoszeń do uzbierania oddziału bez egzaminów wstępnych. Nie podpisuje się umowy zobowiązującej do płacenia za naukę w przypadku rezygnacji ze szkoły z przyczyn losowych. Posiadamy doskonale wyposażone pracownie w nowoczesne urządzenia do każdego zawodu, uczniowie nie ponoszą dodatkowych opłat za materiały używane na zajęciach oraz nie mają obowiązku przynosić własnych materiałów na ćwiczenia. Egzaminy nie są płatne. Pracownie, sale wykładowe i sekretariat znajdują się w jednym budynku.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców. Egzamin zawodowy odbywa się na miejscu w szkole, gdyż jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna co roku przygotowuje zestawienie wyników egzaminów państwowych, gdzie nasza szkoła zajmuje wysoką pozycję pod względem zdawalności, często 100%.