TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – jest to nowa forma egzaminu, który ma swoją premierę w czerwcu 2013 r. Dotyczy on uczniów, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu roku szkolnego 2012/2013 według nowej podstawy programowej.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Część pierwsza pisemna może być przeprowadzona z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi lub z wykorzystaniem elektronicznego systemu, czyli rozwiązywania testu na komputerze. Etap pisemny obejmuje 40 pytań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Etap ten trwa 60 minut. Egzamin uznaje się za zdany, jeżeli zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu.

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko egzaminacyjne wyposażone jest w określone dla zadania urządzenia i materiały. Etap praktyczny egzaminu trwa od 120-240 minut w zależności od zawodu. Warunkiem zdania etapu praktycznego jest zdobycie minimum 75% punktów możliwych do zdobycia.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest organizowany w naszej szkole. Pierwszy egzamin w nowej formie odbył się w czerwcu 2013 roku. Co roku organizowany jest próbny egzamin zawodowy, tak aby uczniowie zapoznali się z procedurami obowiązującymi na egzaminie.

Po zdaniu obydwu etapów egzaminu uczniowie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz suplement (Europass) w języku polskim i angielskim wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Uczniowie naszej szkoły co roku mają bardzo wysoką zdawalność.