TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15
barette mmoire

Technik informatyk

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w piątki po południu, w soboty oraz niedziele.

Uczniowie kształcące się w tym zawodzie zdobywają wiedzę z zakresu:

  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania tymi sieciami,
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania tymi stronami,
  • posługiwania się językiem angielskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych.

Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym wybór specjalizacji pod koniec okresu kształcenia. Specjalizacje do wyboru to: zarządzanie bazami danych, grafika komputerowa, techniki multimedialne, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi oraz aplikacje internetowe.

Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w nowocześnie wyposażonej pracowni komputerowej. Uczniowie mają dostęp do literatury z zakresu swojego zawodu. Absolwenci posiadający świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik informatyk mogą podjąć pracę w działach informatycznych w państwowych lub prywatnych firmach, urzędach, firmach usługowych z zakresu naprawy urządzeń komputerowych oraz w firmach handlowych.