TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15
Portrait of a young businesswoman working with papers in office

Technik rachunkowości

Kształcenie na kierunku technik rachunkowości trwa 2 lata. Jest to kierunek zaoczny, zajęcia odbywają się w piątki po południu, w soboty oraz niedziele.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pełnienia funkcji księgowego w przedsiębiorstwach państwowych lub prywatnych oraz biurach rachunkowych. Uczniowie poznają zagadnienia z zakresu:

  • systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz komputerowego prowadzenia księgowości,
  • rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
  • finansów, rachunkowości, przedsiębiorczości, przepływu informacji w przedsiębiorstwie oraz handlu międzynarodowego,
  • prowadzenia analizy finansowej,
  • aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, aktualizowania posiadanych umiejętności ze względu na częste zmiany w przepisach prawnych.

Podczas nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe w działach rachunkowości w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoła posiada bibliotekę szkolną bogato wyposażoną w skrypty, roczniki statystyczne oraz książki z zakresu finansów, bankowości, marketingu, rachunkowości, prawa, z której mogą korzystać uczniowie.

Absolwenci tego kierunku otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego.