TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

O nas

Niepubliczna Szkoła Biznesu w Rzeszowie powstała w 1994 roku jako jedna z pierwszych prywatnych policealnych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej. W roku 1997 uruchomiliśmy Niepubliczną Szkołę Biznesu w Tarnowie, a w roku 2010 powstała Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie, gdzie odbywa się kształcenie w systemie dla młodzieży co oznacza poszerzoną liczbę godzin, ale uczą się osoby dorosłe.

 

DLACZEGO WARTO?

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 • Przyjęcia słuchaczy bez egzaminów wstępnych, według kolejności zgłoszeń.
 • Wysoko wykwalifikowani i doświadczeni wykładowcy i instruktorzy zawodu.
 • Nowocześnie wyposażone pracownie.
 • Własna biblioteka dla uczniów (około 3400 woluminów).
 • Realizacja autorskich programów nauczania.
 • Języki obce do wyboru.
 • Nagrody rzeczowe za wyniki w nauce.
 • Współpraca szkoły z pracodawcami.
 • Wysoki procent zdawalności naszych absolwentów na egzaminie zawodowym OKE.
 • Zaświadczenia do ZUS, zaświadczenia przy ubieganiu się o stypendium i inne formy pomocy społecznej.

Posiadamy doskonale wyposażone pracownie w nowoczesne urządzenia do każdego zawodu, uczniowie nie ponoszą dodatkowych opłat za materiały używane na zajęciach.

Brak umowy o kształceniu, wiążącej słuchaczy ze szkołą nawet w przypadkach kiedy uczeń z przyczyn losowych musi zrezygnować z nauki.

Dużym plusem jest lokalizacja w centrum miasta, dzięki czemu słuchacze mogą do nas  łatwo dojechać komunikacją miejską. Pracownie, sale wykładowe i sekretariat znajdują się w jednym budynku. Sekretariat na miejscu czynny zawsze, kiedy odbywają się zajęcia. Udogodnieniem dla słuchacza jest możliwość załatwienia w przerwach bieżących spraw.

WAŻNE INFORMACJE

 1. Szkoła jest również ośrodkiem egzaminacyjnym egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dlatego słuchacze egzaminy państwowe zdają w naszej szkole. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna co roku przygotowuje zestawienie wyników egzaminów państwowych, gdzie nasza szkoła zajmuje wysoką pozycję pod względem zdawalności.
 2. Nauka kończy się uzyskaniem państwowego świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – po zdaniu zewnętrznego egzaminu (OKE). Dyplom jest uznawany na terenie Unii Europejskiej. Słuchacze otrzymują również Europass, czyli suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim.
 3. Nauka trwa rok (2 semestry), dwa lata (4 semestry) lub 2,5 roku (5 semestrów) w zależności od kierunku. Zajęcia odbywają się w piątki po południu, soboty oraz niedziele. Zajęcia na kierunku technik dentystyczny odbywają się dodatkowo jeden dzień w tygodniu.
 4. Realizujemy praktyki zawodowe w nowocześnie wyposażonych gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, pracowniach rehabilitacji oraz masażu, zakładach opieki zdrowotnej oraz szpitalach, gabinetach kosmetycznych, warsztatach terapii zajęciowej, domach opieki społecznej. Zajęcia praktyczne często dają początek kariery zawodowej. Również pracodawcy bezpośrednio do szkoły przysyłają oferty pracy dzięki czemu już w trakcie nauki słuchacze podejmują pracę.

Absolwenci Niepublicznej Szkoły Biznesu w Rzeszowie i Tarnowie oraz Policealnej Szkoły Zawodowej w Rzeszowie przygotowani są do pracy w gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, fizjoterapii, pracowniach protetycznych i szpitalach. Absolwenci kierunków takich jak: terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny mogą podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach samopomocy opiekując się podopiecznymi. Uczniowie kończąc naszą szkołę posługują się językiem migowym.

Nadrzędnym celem naszej szkoły jest dobro słuchacza, czyli takie przygotowanie go do zawodu, aby pracodawcy zabiegali o niego wiedząc, której szkoły jest absolwentem.