Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Centralna Komisja Egzaminacyjna została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759). Dalej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Powołana została w 1999 roku w celu przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dalej

KOWEZiU

W Krajowym Ośrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce. Dalej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867-11-42,
fax. 17 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dalej

Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
tel: 12 422 99 18
Dalej

PRACOWNIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY 

 ...pracownia wyposażona jest w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Uczniowie przygotowują się do asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, do współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej.

Wyposażenie pracowni stanowią:

  • modele anatomiczne
  • fantomy do nauki czynności higienicznych
  • fantomy do nauki resuscytacji dorosłego i dziecka
  • sprzęt do udogodnień dla chorego
  • sprzęt do przemieszczania chorych
  • łóżko szpitalne z materace przeciwodleżynowym
  • urządzenia sanitarne
  • aparaty do mierzenia ciśnienia.

Pracownia wyposażona jest w przybory i środki higieniczne, wyroby medyczne i produkty lecznicze niezbędne do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych przy osobie chorej i niesamodzielnej.