TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

TERMINY EGZAMINÓW

W 2016 r. zostaną przeprowadzone trzy sesje w poniższych terminach:‎

14 stycznia-26 lutego (część pisemna 14 stycznia)‎

30 maja-4 lipca (część pisemna 17 czerwca)‎

16 sierpnia-17 października (część pisemna 6 października)

Druk deklaracji przystąpienia do egzaminu dostępy tutaj

Jeśli osoba składająca deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, które mogą być podstawą przystąpienia do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb zdającego, to osoba ta dołącza tę opinię, orzeczenie lub zaświadczenie do składanej deklaracji.

Szczegółowe terminy składania deklaracji – rok 2016

Nazwa sesji Początek sesji Złożenie deklaracji
1. styczeń-luty 2016 14 stycznia 2016 do 14 września 2015
2. maj-lipiec 2016 30 maja 2016 do 30 stycznia 2016
3. sierpień-październik 2016 16 sierpnia 2016 do 16 kwietnia 2016