TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60 || Tarnów: 14 627 50 15

Warunki przyjęcia

Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Niepublicznej Szkoły Biznesu jest ukończenie szkoły średniej. Nie jest wymagana matura. Przyjęcie słuchaczy do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń do skompletowania oddziału, bez wpisowego.

Wymagane dokumenty

Podanie można otrzymać  i wypełnić w sekretariatach szkół oraz załączyć:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– życiorys,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na bezpłatne do otrzymania w sekretariacie szkoły przy zapisie),
– 3 fotografie.

Podanie można pobrać:

– Policealna Szkoła Zawodowa w Rzeszowie dla zawodów technik dentystyczny i terapeuta zajęciowy tutaj

– Niepubliczna Szkoła Biznesu w Rzeszowie – pozostałe kierunki tutaj [.doc, 156 kB]

– Niepubliczna Szkoła Biznesu w Tarnowie – wszystkie kierunki tutaj[.doc, 158 kB]

Zapisy do szkoły są bezpłatne

1. Słuchacze wpłacają czesne za każdy miesiąc nauki (10 miesięcy w roku, lipiec-sierpień bez opłat).
2. Nasze czesne nie ulega podwyższeniu i przeszacowaniu w kolejnych semestrach.
3. Nie pobieramy opłat za wpłatę czesnego w sekretariacie szkoły.
4. Nie pobieramy opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS i innych.
5. Egzaminy nie są płatne.
6. Udzielamy rabatu w wysokości 4% za jednorazową opłatę czesnego za cały semestr.
7. Co miesiąc odbywa się losowanie ucznia, który jest zwolniony z opłaty czesnego.