TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Technik eksploatacji portów i terminali Rzeszów

Nauka trwa dwa lata i odbywa się w systemie zaocznym.

Zawód obejmuje dwie kwalifikacje. Z kwalifikacji A.33. obsługa podróżnych w portach i terminalach egzamin odbywa się po ukończeniu dwóch semestrów natomiast z kwalifikacji A.34. organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach, egzamin odbywa się na czwartym semestrze.

Podczas kształcenia uczniowie:

  • planują i wykonują prace związane z eksploatacją portów i terminali,
  • organizują prace związane z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych,
  • organizują prace związane z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach,
  • prowadzą dokumentację dotyczącą transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.

Perspektywy pracy po ukończeniu szkoły:

  • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe i przeładunkowe,
  • terminale lotnicze, samochodowe, kolejowe.