TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny oraz asystentka stomatologiczna. Egzamin odbył się w styczniu 2014 r. Świadectwa, dyplomy oraz suplementy do dyplomów można odbierać w sekretariacie szkoły. Wszyscy zdali – gratulacje.