TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Asystentka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się:

  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa do pracy,
  • asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
  • przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
  • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

Uczniowie zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw psychologii i komunikacji z pacjentem oraz prowadzeniem działalności usługowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, który znajduje się na terenie szkoły. W trakcie nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym gabinecie dentystycznym. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę szkolną oraz możliwość wypożyczania czasopism branżowych tj. Asystentka i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny, Technik dentystyczny.

Absolwenci naszej szkoły otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskując zawód asystentka stomatologiczna można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach stomatologicznych.