TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Asystentka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu na terenie miasta Rzeszów.

Asystentka stomatologiczna to osoba, która pracuje w zespole dentystycznym, pomagając dentystom i pacjentom. Wykonuje obowiązki administracyjne i zdrowotne. Asystentka stomatologiczna pracuje przy gabinecie lub bezpośrednio w gabinecie stomatologicznym.

Asystentka stomatologiczna wspomaga stomatologa podczas zabiegów oraz pomaga pacjentom przed, w trakcie i po wizytach. Wykonuje również zadania administracyjne, takie jak planowanie pacjentów i prowadzenie dokumentacji medycznej.

Dla asystentki dentystycznej ważne są zarówno umiejętności komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. Mogą wykorzystać umiejętności komunikacji werbalnej, aby poznać historię medyczną pacjenta i zalecić leczenie stomatologiczne. Asystentka może również korzystać ze wskazówek niewerbalnych, aby pomóc dentyście lub rozpoznać dyskomfort pacjenta.

Asystentka stomatologiczna ma też za zadanie konserwację i organizację całego sprzętu dentystycznego. Silne umiejętności organizacyjne mogą pomóc w utrzymaniu narzędzi i sprzętu podczas zabiegu. oraz podczas rejestrowania danych medycznych pacjentów, pisania notatek o wizycie i planowania przyszłych wizyt.

Umiejętność dokładnej i spokojnej pracy rękami jest ważną częścią bycia asystentką stomatologiczną. Wymaga tego częsta praca z narzędziami dentystycznymi, asystując dentyście podczas zabiegów i czyszczenia. Stabilne ręce pomagają też utrzymać suchość i czystość jamy ustnej pacjenta.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się:

  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa do pracy,
  • asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
  • przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
  • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

Uczniowie uczęszczający na nasze zajęcia na terenie miasta Rzeszów, zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw psychologii i komunikacji z pacjentem oraz prowadzeniem działalności usługowej. Zajęcia praktyczne na kierunku ‘asystentka medyczna’ odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, który znajduje się na terenie szkoły. W trakcie nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym gabinecie dentystycznym. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę szkolną oraz możliwość wypożyczania czasopism branżowych tj. Asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny, Technik dentystyczny.

Absolwenci naszej szkoły otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskując zawód asystentka stomatologiczna w naszej szkole na terenie miast Rzeszów, można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach stomatologicznych.