TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
opiekunka medyczna

Opiekun medyczny Rzeszów

Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku ( 3 semestry) w systemie zaocznym.

Z wiekiem robienie rzeczy, które kiedyś uważaliśmy za oczywiste, może być trudniejsze. Wielu osobom starszym wystarczy odrobina pomocy w prowadzeniu samochodu, sprzątaniu i poruszaniu się, aby poprawić ich zdrowie i samopoczucie oraz podnieść jakość życia. Niestety, nie zawsze ma się czas i możliwości by samemu się tym zająć. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest opiekun medyczny.

Opiekun medyczny to profesjonalista, posiadający odpowiednie doświadczenie, niezbędną wiedzą i umiejętności, który może zapewnić podstawową pomoc medyczną pacjentowi w domu.

Dom jest tam, gdzie czujemy się najbardziej komfortowo, więc zrozumiałe jest, dlaczego wielu seniorów woli starzeć się w domu, w którym zawsze mieszkali lub przynajmniej znali od dłuższego czasu. Oprócz tego, że jest to komfortowe środowisko, dom jest zwykle bliski członkom rodziny i pełen wielu wspomnień. Ma to wszystko niewątpliwie zbawienny wpływ na samopoczucie osoby starszej i schorowanej, o czym niewątpliwie bardzo dobrze wie każdy doświadczony opiekun medyczny.

Ponieważ opiekunowie przychodzą do domu, pozwalają seniorom pozostać w ich komfortowych warunkach. Eliminuje to stres fizyczny i psychiczny, jaki mogą odczuwać seniorzy w związku z przeprowadzką do nowego i nieznanego miejsca.

Ponadto praca z opiekunem pozwala seniorom pozostać częścią ich społeczności i zachować kosztowności i meble, które prawdopodobnie musieliby sprzedać, gdyby przenieśli się do domu spokojnej starości lub placówki opiekuńczej.

Opiekun medyczny ma za zadanie opiekować się osobą potrzebującą pomocy, w tym zapewniać jej pełne wsparcie fizyczne, psychiczne i społeczne w domu. Pomoc w higienie osobistej, pielęgnacji, poruszaniu się, przy posiłkach i lekach, fizjoterapii z przewodnikiem, a także w zakresie monitorowania zdrowia poprzez monitorowanie parametrów życiowych, takich jak tętno, ciśnienie krwi, temperatura cukru itp.

Opiekun medyczny powinien dbać o wszystkie codzienne czynności osoby potrzebującej.

Uczniowie w trakcie zajęć przygotowują się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
  • aktywizowania osoby chorej oraz organizowania czasu wolnego,
  • asystowania podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, dbanie o zdrowie i higienę osobistą chorych,
  • uczestniczenie w procesie rehabilitacji pod nadzorem lekarza bądź terapeuty.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców uprawnionych do nauczania na kierunku opiekun medyczny – miasto Rzeszów – wydziałów medycznych uczelni wyższych, pielęgniarki oraz osoby doświadczone w pracy z osobami starszymi, niesamodzielnymi.

Uczniowie korzystają z pracowni wyposażonej w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Do dyspozycji uczniów jest doskonale wyposażona w książki medyczne biblioteka, modele anatomiczne, fantomy do nauki czynności higienicznych, fantomy do udzielania pierwszej pomocy, sprzęt do przemieszczania chorych, łóżko szpitalne oraz przybory i środki higieniczne.

W ramach zajęć organizowane są odwiedziny w ośrodkach medycznych znajdujących się na terenie miasta Rzeszów, pozwalające uczniowi bezpośrednio zobaczyć jak wygląda praca w zawodzie opiekun medyczny.

Absolwenci kierunku opiekun medyczny otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom uzyskania tytułu zawodowego oraz suplement do dyplomu uprawniający do pracy poza granicami Polski tzw. Europass.

Opiekun medyczny zdaje egzamin zawodowy na miejscu w szkole, do której uczęszcza, więc w grę wchodzi Rzeszów.

Jako opiekun medyczny można podjąć pracę w zespołach opieki zdrowotnej, szpitalach, uzdrowiskach, hospicjach, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach opieki społecznej oraz samodzielnie opiekować się podopiecznymi.