TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
technik dentystyczny

Technik dentystyczny Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku (5 semestrów) w systemie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu (zajęcia w pracowni protetycznej).

W trakcie nauki uczniowie:

  • wykonują protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
  • wykonują protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, szyny,
  • naprawiają protezy zębowe, szyny oraz aparaty ortodontyczne,
  • obsługują nowoczesne urządzenia i aparaturę znajdującą się w pracowni protetycznej.

Pracownia protetyczna, w której odbywają się zajęcia praktyczne składa się z kilku pomieszczeń: gipsowni, odlewni oraz sali ćwiczeń. Uczniowie mają do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia, m.in. piec do porcelany, piec do wygrzewania form odlewniczych, piaskarkę, elektropolerkę, odlewnię, mieszadło próżniowe, pinarkę laserową, formierkę próżniową, obcinarkę, polimeryzator z wypażarką, prasę hydrauliczną, wstrząsarkę, lampę światłoutwardzalną, nożyki elektryczne do wosku. Ponadto każde stanowisku pracy wyposażone jest w biurko protetyczne z wyciągiem, mikrosilnikiem i palnikiem gazowym.

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych specjalizujących się również w ortodoncji. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne takie jak: plansze i atlasy anatomiczne, modele zębów, modele szczęki i żuchwy oraz filmy i prezentacje z zakresu protetyki. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonej w książki medyczne biblioteki. Szkoła zapewnia wszystkie materiały do ćwiczeń.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych, ortodontycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.