TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
technik dentystyczny

Technik dentystyczny Rzeszów

Nauka na kierunku technik dentystyczny trwa 2,5 roku (5 semestrów) w systemie stacjonarnym. Zajęcia na kierunku technik dentystyczny odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu (zajęcia w pracowni protetycznej).

W trakcie nauki na kierunku technik dentystyczny uczniowie:

  • wykonują protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
  • wykonują protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, szyny,
  • naprawiają protezy zębowe, szyny oraz aparaty ortodontyczne,
  • obsługują nowoczesne urządzenia i aparaturę znajdującą się w pracowni protetycznej.

Pracownia protetyczna, w której odbywają się zajęcia praktyczne na kierunku technik dentystyczny składa się z kilku pomieszczeń: gipsowni, odlewni oraz sali ćwiczeń. Uczniowie kierunku technik dentystyczny mają do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia, m.in. piec do porcelany, piec do wygrzewania form odlewniczych, piaskarkę, elektropolerkę, odlewnię, mieszadło próżniowe, pinarkę laserową, formierkę próżniową, obcinarkę, polimeryzator z wyparzarką, prasę hydrauliczną, wstrząsarkę, lampę światłoutwardzalną, nożyki elektryczne do wosku. Ponadto każde stanowisku pracy na kierunku technik dentystyczny wyposażone jest w biurko protetyczne z wyciągiem, mikrosilnikiem i palnikiem gazowym.

Wykłady w naszej szkole w Rzeszowie na kierunku technik dentystyczny prowadzone są przez doświadczonych lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych specjalizujących się również w ortodoncji. Na zajęciach przygotowujących do zawodu technik dentystyczny wykorzystywane są pomoce dydaktyczne takie jak: plansze i atlasy anatomiczne, modele zębów, modele szczęki i żuchwy oraz filmy i prezentacje z zakresu protetyki. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonej w książki medyczne biblioteki. Szkoła w Rzeszowie zapewnia wszystkie materiały do ćwiczeń.

Po ukończeniu szkoły w Rzeszowie i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych, ortodontycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.