TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz w jeden dzień w tygodniu.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się :

  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
  • organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
  • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego oraz konserwować sprzęt stosowany w stomatologii,
  • wykonywać wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty tj. skaling i piaskowanie zębów, lakowanie, wybielanie zębów,
  • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia u pacjentów w różnym wieku np. w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz u osób dorosłych.

Uczniowie przygotowywani są do udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, znajdującym się na terenie szkoły. W ciągu dwuletniego okresu nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym przez siebie gabinecie stomatologicznym. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, prenumerowanych czasopism tj. Asystentka i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny oraz Technik dentystyczny. Absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód higienistka stomatologiczna można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz klinikach stomatologicznych.