TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Technik sterylizacji medycznej Rzeszów

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie zaocznym i trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy:

  • mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
  • mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi jak również obsługa tych maszyn,
  • kontrola procesu mycia i procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją,
  • pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
  • sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji,
  • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Słuchacze po zakończeniu nauki w zawodzie technik sterylizacji medycznej może być zatrudniony w gabinetach stomatologicznych, centralnych sterylizatorniach, pracowniach endoskopowych, a także podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym.