TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Technik sterylizacji medycznej Rzeszów

Nauka na kierunku technik sterylizacji medycznej odbywa się w systemie zaocznym i trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Nasza szkoła policealna w Rzeszowie, oferuje cały szereg możliwości rozwoju w tym kierunku.

Do zadań zawodowych, które musi wykonywać technik sterylizacji medycznej należy:

  • mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych,
  • mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi jak również obsługa tych maszyn,
  • kontrola procesu mycia i procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją,
  • pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego,
  • sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji,
  • prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.

Rzeszów, gdzie mieści się nasza szkoła policealna zaprasza wszystkie chętne osoby zarówno z terenu miasta jak i jego okolic.

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy, którą wykonuje technik sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób sterylny.

Słuchacze po zakończeniu nauki w zawodzie technik sterylizacji medycznej w Rzeszowie, mogą być zatrudnieni w gabinetach stomatologicznych, centralnych sterylizatorniach, pracowniach endoskopowych, a także podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym. Szkoła w Rzeszowie daje sposobność na znalezienie nowej drogi życia.