TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

FAQ

Tak. Wszystkie materiały i środki zużyte w trakcie nauki wliczone są w opłaty czesnego. Słuchacz nie ponosi dodatkowych opłat.

Tak, można wypożyczać książki potrzebne do nauki i pisania prac kontrolnych w bibliotece szkolnej. Prenumerujemy również czasopisma branżowe.

Nie. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest ukończona szkoła średnia. Nie jest wymagana matura.

O opłatach za poszczególne kierunki można dowiedzieć się w sekretariacie szkoły.

Na kierunku terapeuta jak również pozostałych do wyboru jest język angielski lub niemiecki.

Tak. Najpóźniej jeden tydzień przed rozpoczęciem nauki.

Szkoła nie wymaga od słuchacza podpisania umowy o kształcenie.

Tak, wydajemy zaświadczenia potwierdzające naukę do różnych instytucji. Wszystkie te zaświadczenia są nieodpłatne.

Nie, zapisać można się tylko osobiście lub on-line. W przypadku zapisu on-line należy dostarczyć komplet dokumentów. Istnieje jednak możliwość zarezerwowania miejsca telefonicznie.

Tak, organizujemy bezpłatne szkolenia dla naszych słuchaczy prowadzone przez współpracujące ze szkołą firmy z branży medycznej oraz inne powiązane z danymi zawodami.

Przy złożeniu podania szkoła wydaje skierowanie na bezpłatne wykonanie badań. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dostarcza się po ich wykonaniu.

Zaświadczenie potwierdzające zapis do szkoły wydajemy w momencie złożenia kompletu dokumentów. Natomiast zaświadczenie potwierdzające, że jest się słuchaczem w dniu pierwszego września lub lutego.

Tak, wydajemy legitymacje na pierwszych zajęciach uprawniające do zniżek na PKP, PKS, prywatnych przewoźników, muzeum, kino, teatr, basen. Jednak szczegóły zniżek komunikacyjnych należy sprawdzić u konkretnego przewoźnika. Legitymacje są wydawane bezpłatnie.

Wszystkie kierunki wymienione na naszej stronie internetowej są dostępne.

Tak, zajęcia z pracowni odbywają się w gabinecie stomatologicznym, który znajduje się na terenie szkoły. Gabinet wyposażony jest we wszystkie niezbędne narzędzia, urządzenia i nowoczesny unit stomatologiczny. Dzięki temu uczennice mogą wykonywać zabiegi i nie ponoszą dodatkowych opłat za zużyte materiały.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz soboty i niedziele na kierunkach stacjonarnych co tydzień, a na zaocznych co dwa tygodnie.

Nie, szkoła nie wyznacza granicy wiekowej zapisu do szkoły. Każdy może się zapisać, kto ukończył szkołę średnią.

Nie, w naszej szkole nie pobieramy wpisowego.

Nie, legitymacje, indeksy, zaświadczenia, egzaminy, materiały wykorzystywane na zajęciach są bezpłatne.

Tak, zapisując się do szkoły policealnej nie musisz mieć zdanej matury, tylko ukończoną szkołę średnią.

Nie, aby zapisać się do szkoły należy złożyć oryginał świadectwa lub ksero poświadczone u notariusza.

Nie, egzaminy semestralne są bezpłatne.

Zapisy na semestr rozpoczynający się w lutym prowadzimy od września, a na semestr rozpoczynający się we wrześniu od lutego.

Tak, po pisemnym zobowiązaniu się do jego zwrotu z podaniem terminu.

Tak, ze szkoły można zrezygnować w dowolnym czasie. Szkoła nie obciąża słuchacza karami finansowymi.

Podanie do otrzymania w sekretariacie lub ze strony internetowej, świadectwo ukończenia szkoły średniej, życiorys, 3 fotografie. Dodatkowo przy zapisie należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Po zakończeniu nauki uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły. Po zdaniu egzaminu zawodowego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie wydaje certyfikat kwalifikacji zawodowych i dyplom zawodowy oraz Europass czyli, suplement w języku polskim i angielskim.

Tak, w salach w których prowadzone są zajęcia. Dzięki temu uczniowie czują się pewniej i są przygotowani do egzaminu. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.