TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Warunki przyjęcia Szkoły Policealnej Medycznej NSB

Warunkiem umożliwiającym przyjęcie do Szkoły Policealnej Medycznej NSB w Rzeszowie jest ukończenie szkoły średniej. Nie jest wymagana matura. Przyjęcie słuchaczy do szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń do skompletowania oddziału, bez wpisowego.

Wymagane dokumenty

Podanie można otrzymać  i wypełnić w sekretariatach szkół oraz załączyć:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– życiorys,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na bezpłatne do otrzymania w sekretariacie szkoły przy zapisie),
– 3 fotografie.

Podanie można pobrać:

– Szkoła Policealna Medyczna NSB w Rzeszowie tutaj [.doc, 156 kB]

Zapisy do szkoły są bezpłatne

1. Na większości kierunków nauka jest bezpłatna.
2. Słuchacze wpłacają czesne za każdy miesiąc nauki (10 miesięcy w roku, lipiec-sierpień bez opłat).
3. Nasze czesne nie ulega podwyższeniu i przeszacowaniu w kolejnych semestrach.
4. Nie pobieramy opłat za wpłatę czesnego w sekretariacie szkoły.
5. Nie pobieramy opłat za wydanie legitymacji, indeksu, zaświadczeń do ZUS i innych.
6. Egzaminy nie są płatne.
7. Udzielamy rabatu w wysokości 4% za jednorazową opłatę czesnego za cały semestr.