TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Technik masażysta Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedzielę oraz w środy i piątki popołudniu.

Podczas czterech semestrów nauki uczniowie uczą się :

  • wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
  • wykonywać drenaż limfatyczny,
  • wykonywać masaż sportowy, kosmetyczny i punktowy,
  • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
  • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu.

Uczniowie uczą się również udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Szkoła posiada pracownię masażu i fizjoterapii. Oprócz zajęć praktycznych organizowanych w pracowniach szkolnych uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na praktykach zawodowych w gabinetach masażu, gabinetach fizjoterapii, przychodniach oraz szpitalach. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej dobrze wyposażonej w literaturę medyczną

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a następnie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód technik masażysta można podjąć pracę w prywatnych gabinetach masażu, fizjoterapii oraz gabinetach kosmetycznych, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych.