TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy, technik masażysta, asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna, który odbył się w czerwcu. Świadectwa, dyplomy oraz suplementy do dyplomów zostały przekazane do szkoły.