TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny, który odbył się w styczniu. Uczniowie mogą już zgłaszać się do szkoły po odbiór dyplomów.

10 -11 marzec 2015 r. – X Podkarpackie Targi Edukacyjne

mar 10

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w Podkarpackich Targach Edukacyjnych, które są organizowane dla maturzystów.