TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna oraz technik dentystyczny, który odbył się w czerwcu bieżącego roku. Świadectwa oraz dyplomy zostały przekazane do szkoły. Gratulujemy – wszyscy zdali.