TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz w jeden dzień w tygodniu.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się :

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
 • organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,
 • prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego oraz konserwować sprzęt stosowany w stomatologii,
 • wykonywać wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty tj. skaling i piaskowanie zębów, lakowanie, wybielanie zębów,
 • prowadzić stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia u pacjentów w różnym wieku np. w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz u osób dorosłych.

Uczniowie przygotowywani są do udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, znajdującym się na terenie szkoły. W ciągu dwuletniego okresu nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym przez siebie gabinecie stomatologicznym. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, prenumerowanych czasopism tj. Asystentka i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny oraz Technik dentystyczny. Absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód higienistka stomatologiczna można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz klinikach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu.

Podczas kształcenia uczniowie uczą się:

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa do pracy,
 • asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
 • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego.

Uczniowie zapoznawani są z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw psychologii i komunikacji z pacjentem oraz prowadzeniem działalności usługowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym, który znajduje się na terenie szkoły. W trakcie nauki realizowane są praktyki zawodowe w dowolnie wybranym gabinecie dentystycznym. Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę szkolną oraz możliwość wypożyczania czasopism branżowych tj. Asystentka i higienistka stomatologiczna, Asysta dentystyczna, Art. Of Dentistry, Poradnik stomatologiczny, Technik dentystyczny.

Absolwenci naszej szkoły otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Uzyskując zawód asystentka stomatologiczna można podjąć pracę w prywatnych gabinetach stomatologicznych, w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach stomatologicznych.

technik dentystyczny

Technik dentystyczny Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku (5 semestrów) w systemie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu (zajęcia w pracowni protetycznej).

W trakcie nauki uczniowie:

 • wykonują protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę,
 • wykonują protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, szyny,
 • naprawiają protezy zębowe, szyny oraz aparaty ortodontyczne,
 • obsługują nowoczesne urządzenia i aparaturę znajdującą się w pracowni protetycznej.

Pracownia protetyczna, w której odbywają się zajęcia praktyczne składa się z kilku pomieszczeń: gipsowni, odlewni oraz sali ćwiczeń. Uczniowie mają do dyspozycji najnowocześniejsze urządzenia, m.in. piec do porcelany, piec do wygrzewania form odlewniczych, piaskarkę, elektropolerkę, odlewnię, mieszadło próżniowe, pinarkę laserową, formierkę próżniową, obcinarkę, polimeryzator z wypażarką, prasę hydrauliczną, wstrząsarkę, lampę światłoutwardzalną, nożyki elektryczne do wosku. Ponadto każde stanowisku pracy wyposażone jest w biurko protetyczne z wyciągiem, mikrosilnikiem i palnikiem gazowym.

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych lekarzy stomatologów oraz techników dentystycznych specjalizujących się również w ortodoncji. Na zajęciach wykorzystywane są pomoce dydaktyczne takie jak: plansze i atlasy anatomiczne, modele zębów, modele szczęki i żuchwy oraz filmy i prezentacje z zakresu protetyki. Uczniowie mogą korzystać z doskonale wyposażonej w książki medyczne biblioteki. Szkoła zapewnia wszystkie materiały do ćwiczeń.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci mogą podjąć pracę w pracowniach protetycznych, ortodontycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik masażysta Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedzielę oraz w środy i piątki popołudniu.

Podczas czterech semestrów nauki uczniowie uczą się :

 • wykonywać masaż klasyczny i segmentalny,
 • wykonywać drenaż limfatyczny,
 • wykonywać masaż sportowy, kosmetyczny i punktowy,
 • stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta,
 • obsługiwać sprzęt i aparaturę medyczną stosowaną podczas masażu.

Uczniowie uczą się również udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Szkoła posiada pracownię masażu i fizjoterapii. Oprócz zajęć praktycznych organizowanych w pracowniach szkolnych uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na praktykach zawodowych w gabinetach masażu, gabinetach fizjoterapii, przychodniach oraz szpitalach. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej dobrze wyposażonej w literaturę medyczną

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują państwowe świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a następnie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Posiadając zawód technik masażysta można podjąć pracę w prywatnych gabinetach masażu, fizjoterapii oraz gabinetach kosmetycznych, w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w szpitalach na oddziałach rehabilitacyjnych.

Pracownia informatyczna

Wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych. Uczniowie na kierunku technik informatyk przygotowywani są do programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem, projektowania i administrowania baz danych, nadzorowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, poznawania technik multimedialnych. Uczniowie na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna ćwiczą na programach komputerowych przeznaczonych do wspomagania pracy w gabinecie stomatologicznym w zakresie rejestracji pacjentów, godzin pracy lekarzy, przeprowadzanych zabiegów, dodawania do kartoteki pacjenta zdjęć RTG, rozliczeń z pacjentem oraz drukowania rachunków za usługę.

Pracownia masażu

Wyposażona jest w stoły do masażu, podłokietniki, wałki, taborety z regulowaną wysokością, parawany oddzielające stanowiska. Ponadto w pracowni znajdują się urządzenia do fizjoterapii oraz pomoce dydaktyczne tj. plansze anatomiczne, modele anatomiczne, filmy dydaktyczne, atlasy anatomiczne, fantom do udzielania pierwszej pomocy, środki opatrunkowe, aparaty do mierzenia ciśnienia. Uczniowie przygotowują się do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego oraz profilaktycznego.

Pracownia terapii zajęciowej

Wyposażona w materiały malarsko-plastyczne, materiały i przybory do malowania na szkle, do wykonywania witraży, linorytów, rzeźb, materiały i przybory krawieckie i dziewiarskie. Uczniowie przygotowują się na zajęciach praktycznych do planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych. Wykonują prace okazjonalne np. kartki świąteczne, bombki choinkowe, ozdoby świąteczne jak również obrazy, rzeźby, ikony

Pracownia dla zawodu opiekun medyczny

Pracownia wyposażona jest w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Uczniowie przygotowują się do asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, do współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej.

Wyposażenie pracowni stanowią:

 • modele anatomiczne
 • fantomy do nauki czynności higienicznych
 • fantomy do nauki resuscytacji dorosłego i dziecka
 • sprzęt do udogodnień dla chorego
 • sprzęt do przemieszczania chorych
 • łóżko szpitalne z materace przeciwodleżynowym
 • urządzenia sanitarne
 • aparaty do mierzenia ciśnienia.

Pracownia wyposażona jest w przybory i środki higieniczne, wyroby medyczne i produkty lecznicze niezbędne do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych przy osobie chorej i niesamodzielnej.

Pracownia kosmetyczna

Pracownię kosmetyczną stanowią stanowiska kosmetyczne, przy których słuchacze przygotowują się do nauki zawodu ćwicząc przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów. Są to: stanowisko do manicure, stanowisko do pedicure, stanowisko do depilacji, stanowisko do makijażu i zabiegów na twarz, stanowisko do zabiegów na ciało oddzielone parawanem, stanowisko do dezynfekcji i sterylizacji.

Wyposażenie pracowni stanowią profesjonalne urządzenia i aparaty do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. W tym:

 • autoklaw
 • aparat elektroniczny służący do galwanizacji i jonoforezy
 • lampa rozgrzewająca (Sollux)
 • lampa do oglądania skóry w powiększeniu przy jednoczesnym dobrym oświetleniu, służąca do zabiegów oczyszczania skóry
 • lampa terapeutyczna z promieniowaniem UV oraz IR
 • urządzenie do odmładzania skóry metodą peelingu kawitacyjnego
 • darsonwal – urządzenie do masażu i terapii z wykorzystaniem prądów d`Arsonvala
 • wapozon – urządzenie do nawilżania skóry z możliwością ozonoterapii, stosowania ziół i olejków aromatycznych
 • podgrzewacz do parafiny na zabiegi regenerujące dłoni
 • masażer do stóp
 • podgrzewacz do wosku stosowany do depilacji
 • aparat do przekłuwania uszu.

Oprócz profesjonalnego sprzętu pracownia kosmetyczna wyposażona jest w drobne narzędzia, materiały i środki niezbędne w procesie nauczania oraz podczas egzaminu zawodowego.

Do wykonywania zabiegów w pracowni kosmetycznej szkoła zapewnia profesjonalne kosmetyki i środki pielęgnacyjne.

Gabinet stomatologiczny

Prowadzone są w nim zajęcia praktyczne na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna. Uczennice zdobywają wiedzę jak asystować lekarzowi dentyście przy zabiegach oraz przygotowywać narzędzia, sprzęt i materiały stomatologiczne. Gabinet stomatologiczny posiada nowoczesny unit, lampę do utwardzania wypełnień, myjkę ultradźwiękową, piaskarkę, skaler ultradźwiękowy, narzędzia stomatologiczne oraz pomoce dydaktyczne: modele zębów, modele szczęki i żuchwy, plansze anatomiczne. Dostępne są prenumeraty fachowych czasopism dla asystentek i higienistek stomatologicznych oraz techników dentystycznych.