TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Dyrekcja Szkoły zawiesza funkcjonowanie szkoły od 12 do 25 marca br.
W okresie tym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.