TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny, który odbył się w styczniu. Uczniowie mogą już zgłaszać się do szkoły po odbiór dyplomów.