TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego – styczeń 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie ogłosiła wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny, który odbył sie w styczniu 2016 r.  Świadectwa oraz dyplomy zostały przekazane do szkoły. Gratulujemy wyniku – wszyscy zdali.