TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60
asystentka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz w jeden dzień w tygodniu. Podczas kształcenia uczniowie uczą się : przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy, organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego oraz konserwować sprzęt […]

Asystentka stomatologiczna Rzeszów

Nauka na kierunku asystentka stomatologiczna trwa 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu. Podczas kształcenia uczniowie uczą się: przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza stomatologa do pracy, asystować lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów, przygotowywać i przechowywać leki, materiały, narzędzia oraz konserwować na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii, […]

technik dentystyczny

Technik dentystyczny Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2,5 roku (5 semestrów) w systemie stacjonarnym. Zajęcia odbywają się w piątki, soboty, niedziele oraz jeden dzień w tygodniu (zajęcia w pracowni protetycznej). W trakcie nauki uczniowie: wykonują protezy zębowe oraz aparaty ortodontyczne zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonywanych przez lekarza dentystę, wykonują protezy pooperacyjne, epitezy twarzy, […]

Technik masażysta Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w soboty, niedzielę oraz w środy i piątki popołudniu. Podczas czterech semestrów nauki uczniowie uczą się : wykonywać masaż klasyczny i segmentalny, wykonywać drenaż limfatyczny, wykonywać masaż sportowy, kosmetyczny i punktowy, stosować różne techniki i metody masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu […]

terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy Rzeszów

Nauka w zawodzie terapeuta zajęciowy odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w środy i piątki po południu oraz w soboty i niedziele. W trakcie nauki na kierunku  terapeuta zajęciowy uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta, prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych, wykorzystywania w pracy […]

opiekunka medyczna

Opiekun medyczny Rzeszów

Nauka na kierunku opiekun medyczny trwa 1,5 roku ( 3 semestry) w systemie zaocznym. Uczniowie w trakcie zajęć przygotowują się do wykonywania następujących zadań zawodowych: – pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, – aktywizowania osoby chorej oraz organizowania czasu wolnego, – asystowania podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, dbanie o zdrowie i higienę osobistą chorych, – uczestniczenie w procesie rehabilitacji pod nadzorem lekarza […]

Opiekun w domu pomocy społecznej Rzeszów

Nauka na tym kierunku trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Podczas zajęć uczniowie uczą się: rozpoznawać potrzeby i problemy podopiecznego oraz analizować możliwości i ograniczenia w zaspokajaniu rozpoznanych potrzeb, opracować i realizować indywidualny plan pomocy oraz prowadzić dokumentację pracy z podopiecznymi, pomagać podopiecznemu w czynnościach życia codziennego, dbać o jego […]

Opiekunka środowiskowa Rzeszów

Nauka w tym zawodzie trwa 1 rok. Prowadzona jest w systemie zaocznym. Słuchacz pod koniec nauki zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z kwalifikacji Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa potrafi: organizować opiekę oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej, sprawować opiekę nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego […]

Technik sterylizacji medycznej Rzeszów

Nauka na tym kierunku odbywa się w systemie zaocznym i trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi jak również obsługa tych maszyn, kontrola procesu mycia i procesu dezynfekcji, demontaż […]

Technik administracji Rzeszów

Nauka na kierunku technik administracji trwa 2 lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – w piątki po południu, soboty oraz niedziele. Nauka na tym kierunku jest BEZPŁATNA ! Uczniowie kształcący się w tym zawodzie zdobywają wiedzę z zakresu: wykonywania prac biurowych w przedsiębiorstwach oraz kompetentnego przyjmowania interesantów, sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, gromadzenia dokumentacji […]