TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Gabinet stomatologiczny

Prowadzone są w nim zajęcia praktyczne na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna. Uczennice zdobywają wiedzę jak asystować lekarzowi dentyście przy zabiegach oraz przygotowywać narzędzia, sprzęt i materiały stomatologiczne. Gabinet stomatologiczny posiada nowoczesny unit, lampę do utwardzania wypełnień, myjkę ultradźwiękową, piaskarkę, skaler ultradźwiękowy, narzędzia stomatologiczne oraz pomoce dydaktyczne: modele zębów, modele szczęki i żuchwy, plansze anatomiczne. Dostępne są prenumeraty fachowych czasopism dla asystentek i higienistek stomatologicznych oraz techników dentystycznych.