TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Pracownia informatyczna

Wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych. Uczniowie na kierunku technik informatyk przygotowywani są do programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem, projektowania i administrowania baz danych, nadzorowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, poznawania technik multimedialnych. Uczniowie na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna ćwiczą na programach komputerowych przeznaczonych do wspomagania pracy w gabinecie stomatologicznym w zakresie rejestracji pacjentów, godzin pracy lekarzy, przeprowadzanych zabiegów, dodawania do kartoteki pacjenta zdjęć RTG, rozliczeń z pacjentem oraz drukowania rachunków za usługę.