TEL. KONTAKTOWY: Rzeszów: 17 850 02 60

Pracownia informatyczna

Wyposażona jest w 15 stanowisk komputerowych. Uczniowie na kierunku technik informatyk przygotowywani są do programowania komputerów, posługiwania się oprogramowaniem, projektowania i administrowania baz danych, nadzorowania systemów operacyjnych i sieci komputerowych, poznawania technik multimedialnych. Uczniowie na kierunkach asystentka i higienistka stomatologiczna ćwiczą na programach komputerowych przeznaczonych do wspomagania pracy w gabinecie stomatologicznym w zakresie rejestracji pacjentów, […]

Pracownia masażu

Wyposażona jest w stoły do masażu, podłokietniki, wałki, taborety z regulowaną wysokością, parawany oddzielające stanowiska. Ponadto w pracowni znajdują się urządzenia do fizjoterapii oraz pomoce dydaktyczne tj. plansze anatomiczne, modele anatomiczne, filmy dydaktyczne, atlasy anatomiczne, fantom do udzielania pierwszej pomocy, środki opatrunkowe, aparaty do mierzenia ciśnienia. Uczniowie przygotowują się do wykonywania masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego […]

Pracownia terapii zajęciowej

Wyposażona w materiały malarsko-plastyczne, materiały i przybory do malowania na szkle, do wykonywania witraży, linorytów, rzeźb, materiały i przybory krawieckie i dziewiarskie. Uczniowie przygotowują się na zajęciach praktycznych do planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych. Wykonują prace okazjonalne np. kartki świąteczne, bombki choinkowe, ozdoby świąteczne jak również obrazy, rzeźby, ikony

Pracownia dla zawodu opiekun medyczny

Pracownia wyposażona jest w urządzenia i sprzęt niezbędny do nauki podstawowych czynności związanych z opieką i udzielaniem pomocy osobie chorej i niesamodzielnej. Uczniowie przygotowują się do asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich, do współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej. Wyposażenie pracowni stanowią: modele anatomiczne fantomy do nauki czynności higienicznych fantomy […]

Pracownia kosmetyczna

Pracownię kosmetyczną stanowią stanowiska kosmetyczne, przy których słuchacze przygotowują się do nauki zawodu ćwicząc przeprowadzanie specjalistycznych zabiegów. Są to: stanowisko do manicure, stanowisko do pedicure, stanowisko do depilacji, stanowisko do makijażu i zabiegów na twarz, stanowisko do zabiegów na ciało oddzielone parawanem, stanowisko do dezynfekcji i sterylizacji. Wyposażenie pracowni stanowią profesjonalne urządzenia i aparaty do przeprowadzania […]

Gabinet stomatologiczny

Prowadzone są w nim zajęcia praktyczne na kierunku asystentka i higienistka stomatologiczna. Uczennice zdobywają wiedzę jak asystować lekarzowi dentyście przy zabiegach oraz przygotowywać narzędzia, sprzęt i materiały stomatologiczne. Gabinet stomatologiczny posiada nowoczesny unit, lampę do utwardzania wypełnień, myjkę ultradźwiękową, piaskarkę, skaler ultradźwiękowy, narzędzia stomatologiczne oraz pomoce dydaktyczne: modele zębów, modele szczęki i żuchwy, plansze anatomiczne. […]

Pracownia protetyczna

Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i sprzęt do wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych. Pracownia składa się z kilku pomieszczeń: gipsowni, odlewni oraz sali do ćwiczeń wyposażonej w biurka protetyczne. W pracowni znajduje się m.in. piec do wygrzewania form odlewniczych, piec do ceramiki, piaskarka, odlewnia, elektropolerka, mieszadło próżniowe, pinarka laserowa, formierka próżniowa, obcinarka, polimeryzator z wypażarką, […]